Wednesday, 21 September 2011

DEFINISI PUSAT SUMBER SEKOLAH

DEFINISI PUSAT SUMBER SEKOLAH

DEFINISI:

Pusat Sumber sekolah adalah pengembangan dari perpustakaan sekolah sebagai tempat untuk koleksi bahan cetak. Pusat Sumber memberi tafsiran kepada peranannya yang luas dengan pelbagai bahan secara keseluruhannya.

Pusat Sumber sekolah adalah sebuah tempat yang menyediakan kemudahan serta koleksi bahan pengajaran dan pembelajaran yang diurus secara sistematik.

Pusat Sumber menyediakan maklumat, perkhidmatan dan peluang bagi memperkukuhkan pengajaran-pembelajaran untuk penguasaan kemahiran serta kemahiran maklumat Pendidikan

Ke arah

Pembentukan masyarakat berbudaya ilmu, gemar membaca dan berkemahiran belajar sepanjang hayat.

No comments:

Post a Comment