Tuesday, 20 September 2011

KAJIAN TINDAKAN SJK ( C ) KAHANG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN

Meningkatkan pengurusan peminjaman dan pemulangan buku-buku perpustakaan dengan kaedah sistem automasi berkomputeran.
Oleh
Ahli Jawatankuasa Kajian
S.J.K. ( C ) Kahang Bt.22
86700 Kahang,
Kluang, Johor.

  1. Nama Sekolah : SJK ( C ) KAHANG, 86700 Kahang, Kluang, Johor.
  2. Nama Para Penyelidik :
i.                    Pn. Wong Moi Chan ( Guru Besar )
ii.                  Pn. Loh Ngeok Chin ( GPK 1 )
iii.                Pn. Lam Chin Chin ( Guru Penyelaras Kajian Tindakan )
iv.                Cik Moo Eng Hang ( Guru PSS )
v.                  Cik Lim Teng Fang ( Guru PSS )
vi.                En. Chow Yong Quan ( Guru PSS )
3.      Tajuk Kajian : Meningkatkan pengurusan peminjaman dan pemulangan buku-buku cerita di perpustakaan dengan kaedah sistem automasi perkomputeran.
  1. Refleksi Masalah : proses peminjaman dan pemulangan buku cerita dapat dijalankan dengan lancar adalah penting bagi guru semasa menjalankan tugas.
  2. Fokus Kajian : penggunaan sistem automasi dapat membantu guru semasa murid membuat peminjaman dan pemulangan buku-buku cerita di perpustakaan.
  1. Objektif Kajian :
6.1 Objektif Am
      ~ Meningkatkan pengurusan peminjaman dan pemulangan buku-buku cerita di perpustakaan.
6.2 Objektif Khusus
      ~ Melalui penggunaan sistem automasi, proses peminjaman dan pemulangan buku-buku cerita dapat dijalankan dengan lancar.
  1. Kumpulan Sasaran : Kumpulan sasaran saya adalah murid-murid SJK ( C ) Kahang.
  2. Tindakan yang dicadangkan :
8.1              Aktiviti 1 : Ujian Pra
8.2              Aktiviti 2 : Tunjuk Cara
8.3              Aktiviti 3 : Latihan Terpimpin
8.4              Aktiviti 4 : Ujian Pos
  1. Bahan yang dicadangkan
i.                    Perisian Komputer
ii.                  Pengimbas
iii.                Kertas Bar Kod
iv.                Kertas Warna
v.                  Pelekat
vi.                Gunting


  1. Jadual pelaksanaan kajian
Bil
Aktiviti
Tarikh Pelaksanaan
1.
Mesyuarat jawatankuasa
23-2-09
2.
Menulis proposal kajian
24-2-09
3.
Merancang tindakan
25-2-09
4.
Melaksanakan tindakan – 8.1 Aktiviti 1
26-2-09
5.
Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan
27-2-09
6.
Melaksanakan tindakan 8.2 dan 8.3
2-3-09
7.
Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 8.2 dan 8.3
3-3-09
8.
Ujian Pos untuk mengesan pencapaian murid
4-3-09
9.
Refleksi kajian
5-3-09
10.
Menulis laporan kajian
6-3-09


  1. Kos Kajian :
Bil
Jenis Bahan
Jumlah Kos ( RM )
1.
Perisian Komputer
Ditanggung oleh
Edutech
2.
Pengimbas
Ditanggung oleh
Edutech
3.
Kertas Bar Kod
RM 20.00
4.
Kertas Warna
RM !0.00
5.
Pelekat
RM 10.00
6.
Gunting
RM 20.00

                                                                            JUMLAH
RM 60.00No comments:

Post a Comment