Wednesday, 21 September 2011

PROGRAM AKTIVITI TINDAKAN 3

PROGRAM AKTIVITI TINDAKAN 3

( Tahun 2011 )

1. Fokus Strategi : Pusat Sumber ( Perpustakaan)

2. Plan Tindakan : 2.1 Membuat Buku Skrap

3. Matlamat : 3.1 Memilih pelajar mencari, mengumpul dan mengasingkan maklumat mengikut bahagian atau kumpulan masing-masing.

4. Objektif : 4.1 Menanam minat membaca di kalangan pelajar.

4.2 Mencungkil bakat pelajar dalam usaha menghasilkan hasil kerja yang kreatif dan inovatif.

5. Pelaksanaan : Para guru yang mengajar pelajar Tahap 2.

6. Sasaran : Pelajar Tahap 2.

7. Jangka masa : Sepanjang tahun.

8. Sumber Kos : Peruntukan sekolah

9. Aktiviti perlaksanaan : 9.1 Mengadakan mesyuarat dan membahagikan tugasan. Mencari dan mengumpulkan maklumat yang dikehendaki pada setiap hari.

10. Aktiviti Program : 10.1 Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang murid dan 1 orang guru pembimbing.

11. Penilaian : Pertandingan membuat buku skrap diadakan secara terbuka. Lima buah buku skrap yang terbaik akan dipilih untuk mewaklili pihak sekolah bagi menyertai peraduan keratin akhbar Johor.

No comments:

Post a Comment