Wednesday, 21 September 2011

PERATURAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN

PERATURAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN

Tindakan Tatatertib

  1. Semua pulangan buku yang lewat akan dikenakan denda RM 0.10 setiap hari yang terlewat.
  2. Peminjam yang menghilangkan buku dikenakan denda menggantikan dengan harga yang lebih banyak dari buku asal tersebut.
  3. Tindakan tataterbit dan denda akan dikenakan kepada murid-murid yang mengingkari segala peraturan yang telah ditetapkan.

PERATURAN PINJAMAN DAN PEMULANGAN

  1. Segala pinjaman dan pemulangan adalah dengan menggunakan sistem computer.
  2. Tempoh pinjaman buku bagi murid adalah tidak melebihi seminggu. Manakala bagi guru dan kakitangan sekolah adalah tidak melebihi 2 minggu.
  3. Setiap kali pinjaman murid hanya boleh meminjam 3 buah buku. Pengawas Perpustakaan adalah sebanyak 5 buah dan guru pula adalah 7 buah buku.
  4. Masa peminjaman adalah mengikuti masa yang ditetapkan oleh perpustakaan dan bila masa terdapat pengawas perpustakaan atau guru perustakaan.

No comments:

Post a Comment