Wednesday, 21 September 2011

PERATURAN KHUSUS PERPUSTAKAAN

PERATURAN KHUSUS PERPUSTAKAAN

Penggunaan Perpustakaan terbuka kepada murid-murid, guru-guru dan warga Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kahang.

KAD AHLI PERPUSTAKAAN

  1. Kad ahli adalah dengan menggunakan kad master, ia boleh didapati daripada guru perpustakaan.
  2. Setiap kad adalah bernilai RM 7.00.
  3. Setiap murid hanya boleh mempunyai satu kad master sahaja dan kad ini tidak boleh dipindah milik kepada murid lain.

JENIS PINJAMAN

  1. Setiap pinjaman adalah untuk satu minggu bagi pinjaman biasa.
  2. Semua pinjaman adalah dibuat melalui sistem pengotomasi.

MASA PINJAMAN DAN PEMULANGAN BUKU

  • Setiap hari prasekolah dari pukul 7:00 a.m hingga 7:30 a.m mengikut masa yang ditetapkan mengikut kelas masing-masing.
  • Setiap hari persekolah dari pukul 10:00 a.m hingga 10:20 a.m.

No comments:

Post a Comment