Tuesday, 20 September 2011

KURUSU PEMBINAAN BLOG GPM

1. Blog, apa itu Blog?
Blog pada mulanya dikenali sebagai "weblog" namun ianya diringkaskan menjadi blog. Istilah weblog
diperkenalkan oleh Jorn Barger pada bulan Desember 1998. Beliau menamakan weblog untuk orang yang
memiliki website pribadi dan sering mengemaskininya.
Media blog pertama kali dipopularkan oleh pengasas blog, iaitu: blogger.com yang dimiliki oleh PyraLab,
dan perniagaan ini akhirnya dimiliki oleh raja enjin carian: Google.com pada akhir tahun 2002 lalu.
Ramai orang mengatakan bahawa blog merupakan catatan harian dari si empunya blog tersebut, tetapi
kini blog mempunyai fungsi yang pelbagai ,kini blog dijadikan tapak perniagaan, mencari jaringan
kenalan, media penerbitan, iklan, politik dan pelbagai lagi.
Laman web yang saling berkait dengan weblog, atau secara keseluruhannya merupakan kumpulan weblog
sering disebut sebagai blogosphere. Apabila munculnya sesuatu aktiviti, maklumat dan pendapat yang
sangat kontroversi terjadi dalam blogosphere, maka ianya disebut sebagai blogstorm atau badai blog.
berikut jenis blog yang terdapat dari wikipedia:
* Blog Politik
* Personal Blog : Disebut juga buku harian online yang menceritakan tentang aktiviti seharian seseorang,
keluhan, puisi atau syair.
* Blog bertopik : Blog yang membahas tentang sesuatu, dan fokus pada bahasan tertentu
* Blog kesihatan : Lebih spesifik tentang kesihatan. Blog kesihatan kebanyakan berkisar tentang keluhan
pesakit, berita kesihatan terbaru, keterangan-ketarangan tentang kesihatan, dll.
* Blog sastera : Lebih dikenal sebagai litblog (Literary blog).
* Blog perjalanan : Fokus pada cerita perjalanan yang menceritakan pengalaman tentang
perjalanan/traveling.
* Blog hukum : Persoalan tentang hukum atau undang-undang; disebut juga dengan blawgs (Blog Laws).
* Blog media : Berfokus pada perbahasan kebohongan atau ketidakkonsistensi media massa
* Blog agama : Membahas tentang agama
* Blog pendidikan : Biasanya ditulis oleh pelajar atau guru.
* Blog kebersamaan : Topik lebih spesifik ditulis oleh kelompok tertentu.
* Blog petunjuk (directory) : Berisi ratusan link halaman website.
* Blog perniagaan : Digunakan oleh usahawan untuk kegiatan promosi bisnes mereka
* Blog haiwan : Fokus tentang objek diluar manusia; seperti anjing
* Blog pengganggu (spam) : Digunakan untuk promosi bisnes affiliate; juga dikenal sebagai splogs
(Spam Blog)
2. Bagaimana membuat blog?
Akaun emel diperlukan untuk membuat akaun blog. Terdapat banya penyedia blog percuma di internet
seperti http://www.blogger.com, http://www.wordpress.com atau http://www.blogsome. com.
Pada kali ini kita akan belajar tentang membuat blog di http://www.blogger.com.
Ikuti langkah-langkah di bawah untuk mendaftar blog secara percuma.

No comments:

Post a Comment