Wednesday, 21 September 2011

TUJUAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

TUJUAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

 • Memudahkan tenaga pengajar sekolah dan kakitangan mengetahui bahan bantu mengajar yang terdapat di sekolah.
 • Memudahkan ketua panitia dan tenaga pengajar sekolah ini mengetahui bahan bantu mengajar yang belum ada di sekolah ini.
 • Membolehkan tenaga pengajar sekolah ini membuat persediaan awal sebelum mengajar.
 • Menggunakan bahan / alatan PSS di dalam usaha menjayakan objektif pengajaran dan pembelajaran.
 • Membolehkan tenaga pengajar menggunakan bahan maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran melalui Pusat Sumber Sekolah.
 • Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di kalangan pengajar di sekolah yang bermutu.
 • Menyimpan bahan-bahan yang dianggap sejarah sekolah.
 • Meminjam bahan bantu mengajar.
 • Tempat menyimpan bahan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dikongsi sama.
 • Mempamerkan bahan-bahan hasilan murid yang bermutu.
 • Menyimpan bahan-bahan hasilan murid yang bermutu.
Menyimpan bahan kreativiti hasilan projek pengajaran dan pembelajaran.

No comments:

Post a Comment