Wednesday, 21 September 2011

PERATURAN AM PERPUSTAKAAN

PERATURAN AM PERPUSTAKAAN

  1. Segala maklumat Perpustaakaan dipaparkan di papan kenyataan.
  2. Bilik ini menyediakan pelbagai bahan buku seperti fiksyen, kamus, akhbar, majalah dan sebagainya.
  3. Memberikan perkhidmatan pinjaman buku-buku kepada guru-guru, murid-murid dan kakitangan sekolah.
  4. Mengamalkan Sistem Pengkelasan Dewey.
  5. Nombor Perolehan bermula dari 0001 dan kod rahsia muka surat 9 bagi buku yang kurang daripada 100 muku surat dan muka surat 99 bagi buku yang melebihi dari 200 muka surat.
  6. Perkhidmatan rujukan bagi Guru-guru dan Murid-murid.
  7. Sudut bercerita.
  8. Bersedia juga untuk kegunaan mesyuarat.
  9. Bilik ini dilengkapi dengan komputer , meja, rak buku, rak majalah, rak akhbar, kerusi dan lain-lain.
  10. Menggunakan pengotomasian komputer untuk membuat pinjaman.

No comments:

Post a Comment