Wednesday, 21 September 2011

PROGRAM AKTIVITI TINDAKAN 1

PROGRAM AKTIVITI TINDAKAN 1

( Tahun 2011 )

1. Fokus Strategi : Pusat Sumber ( Perpustakaan)

2. Plan Tindakan : 2.1 Menceriakan Perpustakaan

3. Matlamat : 3.1 Mewujudkan satu suasana yang ceria, selesa, seronok dan dapat merangsang motivasi pelajar membaca dan menghayati keseronokan membaca dalam kehidupan seharian mereka.

4. Objektif : 4.1 Meningkatkan minat membaca di kalangan pelajar.

4.2 Mendedahkan pelajar kepada pelbagai bahan bacaan dan menjadikan buku sebagai rakan setia mereka.

5. Pelaksanaan : Guru Perpustakaan dan semua pustakawan.

6. Sasaran : Semua murid

7. Jangka masa : Bulan Januari

8. Sumber Kos : Peruntukan sekolah

9. Aktiviti perlaksanaan : 9.1 Mengadakan mesyuarat membentuk jawatankuasa kecil. Berbincang dan membahagikan tugasan.

10. Aktiviti Program : 10.1 Melukis dan mengecat gambar yang sesuai pada dinding.

10.2 Menampal poster dan kartun yang sesuai pada dinding. Cogan kata juga dilekatkan pada dinding dengan tujuan menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar.

11. Penilaian : Berdasarkan kepada hasil kerja yang siap serta keberkesanan atau peranan yang dimainkan oleh sudut bercerita dan perpustakaan.

No comments:

Post a Comment